בקבוק ומכסה old toxic 
גדול: 21 סמ גובה
קטן: 17 סמ גובה

בקבוקי תרופה עם מכסה

מחירהחל מ- 35.00 ₪