סל מאורך ומקסים. לתליה ואחסון.
25DX40H ס"מ
גובה כולל ידית 50ס"מ

סל רשת תלוי מאורך

139.00 ₪מחיר