יומן

במשרד

מהדקים, שדכנים, זכוכית מגדלת, סרגלים...