בקבוק וכוס

בקבוקים וכדים

בקבוקי זכוכית לשתיה והגשה, כדי נירוסטה, ועוד...