כפות עץ

כפות הגשה ומערוכים

כמות הגשה מעץ טבעי או צבוע, מערוכים כפריים עם דוגמאות מיוחדות